Novinky

 

Od 1.8. sme zaradili do nášho sortimentu nové rozmery BSH hranolov!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               BSH 200x200x6500  cena: 186,70 eur s DPH                                                BSH 60x200x6500  cena: 56 eur s DPH
Ceny ďalších hranolov ako aj všetok náš sortiment nájdete v našom cenníku.
https://www.severskedrevo.sk/wp-content/uploads/2021/03/Cenn%C3%ADk-web.pdf